UPS gắn kết nhân viên cùng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

‘Trees A Crowd’ truyền cảm hứng cho các ý tưởng của các nhân viên của UPS để tạo ra sự khác biệt
1440x752.jpg 768x760.jpg 1023x960.jpg

Thông tin mới: UPS Sustainability Trailblazers, một chương trình đại sứ nhân viên phát triển bền vững, đang nâng tầm cuộc chơi để thúc đẩy sự thay đổi. Tiểu ban, Trees a Crowd, đang sử dụng Công cụ tìm kiếm nguồn lực từ đám đông của UPS được gọi là Think Tank, cung cấp cho nhân viên một cách dễ dàng để gửi các ý tưởng về tính bền vững.

Tại sao điều này lại quan trọng: Bằng cách tạo ra một môi trường hợp tác, thúc đẩy tính hòa nhập, người của chúng tôi có thể giúp thúc đẩy các giải pháp logistics xanh và nâng cao tác động xã hội. Họ có thể trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi bằng cách gửi và ủng hộ các ý tưởng.

Ý tưởng tuyệt vời đến từ bất kỳ người nào hoặc bộ phận nào, không chỉ trong nhóm phát triển bền vững”, Karen McNulty, giám đốc chiến lược quốc tế và là thành viên của nhóm dẫn đầu chương trình Nguồn cung ứng cộng đồng bền vững cho biết. “Chúng ta có những người tuyệt vời, những người quan tâm đến môi trường và công ty của chúng ta, và cùng nhau chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt.”

Bức tranh toàn cảnh: UPS đã cam kết đạt được 100% carbon trung tính vào năm 2050 và đặt ra các mục tiêu rõ ràng cùng các kế hoạch trên con đường đạt được lượng khí thải carbon thấp hơn. 

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software