Bạn thuộc về UPS! Phải, chính là bạn.

Tầm nhìn táo bạo của UPS về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.
YouBelongLaunch_Desktop_1440x752px.jpg YouBelongLaunch_tablet_768x760.jpg YouBelongLaunch_MobileA_1023x960px.jpg

Charlene Thomas, giám đốc đa dạng, công bằng và hòa nhập, đang tạo nên dấu ấn về một cam kết mới nhằm giúp xây dựng không chỉ một UPS công bằng và toàn diện hơn, mà còn là một thế giới hòa nhập và bình đẳng hơn.

“Chúng tôi mong muốn bạn thuộc về UPS”, Charlene chia sẻ. “Và với ‘bạn’ trong câu nói đó, tôi muốn nói đến tất cả mọi người. Các nhân viên của UPS, khách hàng, cộng đồng nơi chúng tôi sống và phục vụ. Bạn có thể phát triển cùng chúng tôi và là chính bạn.”

Giới thiệu về thông điệp Bạn thuộc về UPS.

Cùng xem thông điệp qua video này, nơi Charlene đưa ra tầm nhìn tương lai về tính đa dạng, công bằng và hòa nhập tại UPS.  

 

“Chúng tôi cam kết với bạn”, Charlene cho biết. “Hãy truyền cảm hứng cho nhau, truyền cảm hứng về sự hòa nhập.”

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software