Sự hỗ trợ liên tục của Quỹ từ thiện UPS dành cho cộng đồng Cư dân Châu Á và Cư dân Đảo Thái Bình Dương

Các tổ chức địa phương và quốc gia nâng cao và tôn vinh di sản phong phú
Stories1440x752.jpg Stories768x760.jpg Stories1023x960.jpg

UPS và Quỹ từ thiện UPS sát cánh với các cộng đồng người Châu Á và người Đảo Thái Bình Dương (API) trên khắp thế giới, bao gồm cư dân của di sản Châu Á và gần 2 triệu người Mỹ gốc Á là chủ doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

Trên thực tế, Quỹ từ thiện UPS từ lâu đã hỗ trợ các tổ chức địa phương và quốc gia để nâng cao cộng đồng API và di sản phong phú của mình. Sự hỗ trợ và tham gia đó quan trọng hơn bao giờ hết vì chúng tôi cũng đang nỗ lực chống lại số lượng tội phạm thù địch người châu Á ngày càng gia tăng, vốn đã tăng 150% ở Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Như Carol B. Tomé đã nói vào ngày đầu tiên nhận chức CEO của UPS, sự thù ghét, cố chấp và phân biệt chủng tộc không có chỗ đứng ở UPS, trong cộng đồng của chúng ta, ở đất nước chúng ta hay trên thế giới của chúng ta. Theo lời bà Carol, “Chúng tôi sẽ trở thành người chiến thắng cho công lý và bình đẳng, không chỉ bằng lời nói mà còn trong hành động ở đây tại Hoa Kỳ và mọi nơi chúng tôi hoạt động trên khắp thế giới.”

Trong tháng 5, các nhân viên của UPS đang tôn vinh sự đa dạng của cộng đồng API, hoạt động tình nguyện trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á, tìm hiểu về lịch sử bạo lực chống người châu Á và tổ chức các cuộc họp tại tòa thị chính để ghi nhận các nhà lãnh đạo châu Á của UPS.

Quỹ từ thiện UPS cũng cam kết 1 triệu đô la để tài trợ cho quan hệ đối tác của quốc gia, xác định các cơ hội để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ do người châu Á làm chủ, thu hút các doanh nghiệp do người châu Á thiểu số làm chủ thông qua các nỗ lực đa dạng nhà cung cấp của chúng tôi và ủng hộ luật chống tội phạm thù địch.

Nikki Clifton, chủ tịch của Quỹ từ thiện UPS cho biết: “Chúng tôi dứt khoát chống lại sự thù địch người châu Á”. “Lời nói và hành động của chúng tôi giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết và chúng tôi đang thể hiện cam kết lâu dài của mình với cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương trong suốt tháng 5 – và trong suốt cả năm.”

Các tổ chức được Hỗ trợ bởi Quỹ từ thiện UPS

Cân nhắc làm tình nguyện hoặc tham gia vào một trong nhiều tổ chức đối tác của Quỹ từ thiện UPS hoặc hàng chục mối quan hệ tại địa phương đã được thiết lập ở các quận của UPS và các khu vực quốc tế. Các hướng dẫn này bao gồm:

  • Tăng tốc – Thúc đẩy khả năng lãnh đạo và tiềm năng kinh doanh toàn cầu của các chuyên gia Liên Á trên toàn thế giới, cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn và nâng cao nghề nghiệp thông qua hơn 40 chương trình dành cho sinh viên và 20 chương trình dành cho chuyên gia ở Hoa Kỳ và Canada.
  • Viện Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ Châu Á Thái Bình Dương – Thúc đẩy sự tham gia và đại diện ở tất cả các cấp của quy trình chính trị, từ dịch vụ cộng đồng đến chức vụ dân cử. Các chương trình tập trung vào phát triển khả năng lãnh đạo, xây dựng kiến thức về chính sách công và hỗ trợ đường lối chính trị cho người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương theo đuổi chức vụ công.
  • Liên đoàn Công dân Mỹ gốc Nhật – Đảm bảo và bảo vệ các quyền dân sự và quyền con người của người Mỹ gốc Châu Á và gốc Đảo Thái Bình Dương cũng như tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự bất công và mù quáng.
  • Giáo dục về Lãnh đạo cho người Châu Á Thái Bình Dương (California) – Hoạt động để đạt được sự tham gia đầy đủ và bình đẳng cho người dân Châu Á và Đảo Thái Bình Dương thông qua lãnh đạo, trao quyền và chính sách.
  • Hiệp hội Quốc gia về Chuyên gia người Mỹ gốc Á – Trau dồi và trao quyền cho các nhà lãnh đạo Châu Á và Đảo Thái Bình Dương thông qua các chương trình phát triển nghề nghiệp, tham gia phục vụ cộng đồng và các kết nối đa dạng trong ngành.
  • OCA - Hội những người Ủng hộ người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương – Nâng cao đời sống xã hội, chính trị và kinh tế của người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ thông qua phát triển bản sắc, khả năng lãnh đạo và vận động nhằm nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiếp theo sẽ xây dựng di sản của cộng đồng, quyền công dân và việc bảo tồn.
  • Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ (Washington, D.C.) – Đóng vai trò là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất, được thành lập nhất đại diện cho Người Mỹ gốc Á và các nhóm liên quan trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học, nghệ thuật, thể thao, giáo dục, dịch vụ công và cộng đồng.

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software