Minh bạch trong cung cấp hàng hóa

Governance (Quản trị) – Ý nghĩa và tầm quan trọng
GinESGdesktop.jpg GinESGtablet.jpg GinESGmobile.jpg

Được thúc đẩy bởi sự chính trực, UPS vẫn tập trung vào việc thực hiện các thay đổi có mục đích, đáng tin cậy để thích ứng và đạt được các mục tiêu bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng

Các phương pháp quản trị của UPS là nền tảng cho cam kết trở thành một doanh nghiệp toàn cầu có đạo đứccó trách nhiệm.

Nói một cách đơn giản, tại UPS, chúng tôi:

 • Tạo ra môi trường có trách nhiệm, minh bạch và đáng tin cậy
 • Tự chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp
 • Thúc đẩy các sáng kiến về môi trường xã hội của chúng tôi
 • Phân bổ vốn một cách có trách nhiệm và biết tập trung thời gian và tiền bạc của chúng tôi đúng chỗ

Tại sao điều này lại quan trọng: Các phương pháp quản trị của UPS giúp chúng tôi thực hiện đúng mục đích của mình và cung cấp dịch vụ cũng như kết quả vượt trội đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông. Và cam kết của chúng tôi đối với đạo đức và tính chính trực luôn được lồng ghép trong các hành động của chúng tôi.

Cam kết của chúng tôi đối với sự chính trực là tạo ra một môi trường để tiếp tục thành công. Mục tiêu là tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể đưa ra quyết định đúng đắn và biết rằng họ đang làm đúng trong mọi tình huống kinh doanh.

Quản trị trong hành động:

 • Tính đa dạng sâu rộng trong Ban quản lý và đội ngũ Lãnh đạo Điều hành của chúng tôi
 • Báo cáo thân thiện với các bên liên quan (báo cáo bền vững)
 • Quản lý tính tuân thủ và đánh giá rủi ro bởi ủy ban hoàn toàn độc lập

Chúng tôi cũng có Darrell Ford ở cương vị là CHRO kiêm giám đốc đa dạng, công bằng và hòa nhập của chúng tôi và Laura Lane là giám đốc phát triển bền vững đầu tiên của chúng tôi – cả hai đều báo cáo trực tiếp với CEO của chúng tôi.

Cam kết dẫn đầu: Nhóm Những người đi đầu trong Phát triển bền vững của UPS có một nhóm “G” tập trung vào văn hóa và sự minh bạch của chúng tôi cho tất cả các bên liên quan. Họ cũng hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên UPS và công chúng về những nỗ lực bền vững của UPS nhằm củng cố sứ mệnh của chúng tôi.

Nhóm “G” đang phát triển với niềm đam mê - trong vòng sáu tháng, nhóm tình nguyện viên này đã tăng gấp đôi quy mô. Nhóm bao gồm các nhân viên của UPS trên khắp thế giới do Virginia Rada, Tammy Cummings, Christiane Meixner, Elizabeth Ibarra, Dan Canale, Stephany Brown và Lauren Gokhale dẫn đầu.

Chia sẻ từ người trong cuộc: “Quản trị bao gồm tất cả các hoạt động và chính sách của công ty đối với Ban quản lý, đội ngũ quản lý và mọi nhân viên của chúng tôi. TẤT CẢ chúng tôi đều đóng một vai trò nào đó”, Virginia Rada, giám sát truyền thông của UPS và trưởng nhóm G giải thích.

Tìm hiểu sâu hơn: Một số nghiên cứu cho thấy rằng danh tiếng thương hiệu của một công ty và lòng trung thành của khách hàng, và thậm chí cả khoản tiền của nhà đầu tư không chỉ chịu ảnh hưởng bởi chất lượng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp mà còn từ những yếu tố như:

 • Cách một công ty đối xử với nhân viên của mình
 • Công ty có phải là một nhà quản lý môi trường tốt không
 • Các hành động của công ty có tác động tích cực đến cộng đồng không
 • Công ty thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập tốt như thế nào

Danh tiếng của UPS về đạo đức nghề nghiệp đã giúp chúng tôi thu hút và giữ chân những người giỏi nhất cũng như khách hàng trung thành.

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software