Năm điều cần biết về Báo cáo kết quả hoạt động mới nhất của UPS

Từ biến đổi khí hậu đến công bằng xã hội, tìm hiểu cách UPS giải quyết các thách thức toàn cầu
1440x752_SusLaunch.jpg 768x760_SusLaunch.jpg 1023x960_SusLaunch.jpg

Cải thiện tích cực cuộc sống của hơn một tỷ người. Mang lại một tương lai carbon trung tính. Đây là một số điểm nổi bật trong Báo cáo Kết quả Hoạt động của Công ty UPS mới nhất hiện nay.

Báo cáo năm nay được tổng hợp (xem bên dưới) cung cấp thông tin minh bạch về cách UPS đang thúc đẩy thế giới của chúng ta bằng cách giao đi những gì quan trọng. Điểm mới trong năm nay là việc phát hành dữ liệu việc làm theo chủng tộc, dân tộc, giới tính và công việc trong Báo cáo EEO-1 gần đây nhất của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ.   

Bạn không muốn đọc 88 trang? Xem Thông tin Nổi bật về Phát triển Bền vững để tìm hiểu về những nỗ lực gần đây của UPS nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và công bằng xã hội.

Dưới đây là năm điều cần biết về Báo cáo Phát triển Bền vững mới nhất của chúng tôi:

  1. UPS vẫn cam kết với một cấu trúc quản trị minh bạch và toàn diện. Đơn cử như một ví dụ, với những lần được bổ nhiệm trong năm qua, Hội đồng Quản trị hiện bao gồm 31% thành viên đa dạng về dân tộc và 46% là phụ nữ; điều này thể hiện rõ hơn lực lượng lao động và cam kết liên tục của chúng tôi đối với sự hòa nhập. Chúng tôi cũng tự hào được dẫn dắt bởi nữ CEO đầu tiên của chúng tôi –  là một trong số ít các nữ CEO trong Fortune 500 – Carol B. Tomé.

  2. UPS sẽ nỗ lực để tác động tích cực đến cuộc sống của một tỷ người vào năm 2040 thông qua cam kết của chúng tôi đối với sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (diversity, equity, inclusion, DEI), hoạt động tình nguyện và đóng góp từ thiện. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Báo cáo về Tác động Xã hội 2020 giới thiệu công việc của Quỹ từ thiện UPS và nỗ lực của những nhân viên UPS trên khắp thế giới.

  3. UPS đặt mục tiêu đạt được carbon trung tính vào năm 2050, bao gồm cung cấp nhiên liệu thay thế cho 40% hoạt động trên mặt đất vào năm 2025. Chúng tôi hiện đang triển khai hơn 13.000 phương tiện sử dụng nhiên liệu thay thế và công nghệ tiên tiến trên toàn thế giới và cam kết thúc đẩy nhiều cải tiến hơn nữa trong các hoạt động trên không và trên đường bộ. Để tìm hiểu thêm về mục tiêu này, hãy xem đồ họa thông tin về Mục tiêu ESG bên dưới.

  4. UPS đã nâng cao việc công bố thông tin về ESG bằng cách xuất bản Báo cáo của Nhóm Đặc nhiệm về các Công bố Liên quan đến Khí hậu (Task Force on Climate-related Disclosures, TCFD) đầu tiên cho các nhà đầu tư. Điều này được xây dựng dựa trên việc phát hành Bảng Tiêu chuẩn Kế toán Bền vững (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) dành riêng cho ngành logistics đầu tiên của chúng tôi vào năm ngoái. Chúng tôi cũng đang phát hành công khai Báo cáo EEO-1 gần đây nhất của mình từ Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ.

  5. UPS cũng đang cải thiện cách đưa tin về tác động xã hội. Chúng tôi đang thay đổi từ các báo cáo tiến độ chính thức có vẻ lạc hậu và thay vào đó xuất bản Các câu chuyện ESG trong thời gian thực thể hiện sự khác biệt mà các nhân viên của UPS đang tạo ra. Thông qua những câu chuyện này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác đứng lên hành động và cùng nhau đưa thế giới của chúng ta về phía trước. 

Đọc thêm về những nỗ lực có mục đích của chúng tôi trong Báo cáo kết quả hoạt động của công ty mới nhất.

Báo cáo hoạt động đầy đủ của năm nay bao gồm Chỉ số nội dung của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative, GRI) hàng năm lần thứ 19, Bảng Tiêu chuẩn SASB hàng năm thứ hai và Báo cáo TCFD đầu tiên.

Nhấp vào hình ảnh bên dưới để tải xuống phiên bản độ phân giải cao

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software