Các nhà cung cấp hiện tại

Các công cụ và nguồn lực dành cho các nhà cung cấp hiện tại của chúng tôi để duy trì hồ sơ công ty của bạn, đăng ký tài trợ chuỗi cung ứng và truy cập các giải pháp lập hóa đơn điện tử.
Làm việc với chúng tôi Làm việc với chúng tôi Làm việc với chúng tôi

Duy trì hồ sơ nhà cung cấp của bạn

Cổng thông tin quản lý vòng đời nhà cung cấp (SLM) của UPS là một nền tảng nhà cung cấp tự phục vụ cung cấp một giải pháp an toàn và dễ sử dụng để gửi và duy trì dữ liệu nhạy cảm của công ty bạn như: danh bạ, địa chỉ và thông tin ngân hàng. Công thông tin này cũng cung cấp cho các nhà cung cấp khả năng xem trạng thái hóa đơn và thanh toán theo lịch được cải thiện.

Tất cả các nhà cung cấp của UPS nên tạo và duy trì hồ sơ nhà cung cấp trong SLM.

Nhấp vào đây để quản lý hồ sơ nhà cung cấp của bạn.

Lập hóa đơn điện tử Coupa

Vào tháng 11 năm 2020, UPS đã khởi động quan hệ đối tác mới với Coupa để cung cấp dịch vụ Lập hóa đơn điện tử cho các nhà cung cấp của chúng tôi. Hóa đơn điện tử loại bỏ hóa đơn giấy và thanh toán thủ công bằng cách chuyển nhà cung cấp sang quy trình hóa đơn điện tử và đảm bảo nhà cung cấp được thanh toán bằng phương pháp điện tử. Nếu bạn muốn tìm hiểu về giải pháp Lập hóa đơn điện tử Coupa với UPS, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ supplyline@ups.com.

Để có hướng dẫn và tài liệu tham khảo về Coupa, vui lòng nhấp vào đây.

Các nền tảng lập hóa đơn điện tử bổ sung

UPS hỗ trợ một số nền tảng Lập hóa đơn điện tử bổ sung. Nếu bạn muốn tìm hiểu về giải pháp Lập hóa đơn điện tử với UPS, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ supplyline@ups.com:

Nhận hỗ trợ

Bạn có thể cập nhật thông tin ngân hàng, bảo hiểm và thông tin liên hệ bằng cách sử dụng liên kết để quản lý hồ sơ nhà cung cấp của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cổng nhà cung cấp tự phục vụ, thanh toán hoặc về bất kỳ công cụ và dịch vụ hiện có nào, hãy gửi email tới supplyline@ups.com. Bạn có thể cập nhật thông tin ngân hàng, bảo hiểm và liên hệ bằng cách sử dụng liên kết để quản lý hồ sơ nhà cung cấp của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cổng nhà cung cấp tự phục vụ, thanh toán hoặc về bất kỳ công cụ và dịch vụ hiện có nào, hãy gửi email tới supplyline@ups.com.

Những câu chuyện liên quan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software