Phản ứng của UPS trước các sự kiện tại Điện Capitol của Hoa kỳ

Tuyên bố từ CEO Carol B. Tomé.
Phản ứng của UPS trước các sự kiện tại Điện Capitol của Hoa kỳ Phản ứng của UPS trước các sự kiện tại Điện Capitol của Hoa kỳ Phản ứng của UPS trước các sự kiện tại Điện Capitol của Hoa kỳ

“Chúng tôi thực sự hoảng sợ trước tình trạng hỗn độn và bạo lực xảy ra tại Điện Capitol và lên án mạnh mẽ hành động của những cá nhân tham gia các hoạt động trái pháp luật đã phá hủy tài sản và dẫn đến thương vong. Trên cơ sở hòa bình và xây dựng, chúng ta phải tìm cách thúc đẩy sự tốt đẹp chung của đất nước trong phạm vi khuôn khổ của Hiến pháp và thông qua chuyển giao quyền lực hòa bình.

UPS tin rằng quy trình dân chủ là một nền tảng cơ bản và linh thiêng đối với nước Mỹ. Kể từ khi thành lập, đất nước chúng ta luôn ủng hộ bầu cử tự do, công bằng và hòa bình. Kết quả các cuộc bầu cử gần đây là minh bạch và quy trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình là cần thiết. Vẫn còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy sự hàn gắn và thống nhất tại quốc gia đang bị chia rẽ của chúng ta, giờ là thời điểm cần đoàn kết vì một mục tiêu chung.

UPS sẽ tiếp tục giao những gì quan trọng mỗi ngày tới người dân Mỹ và người dân trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ là người đấu tranh cho sự thống nhất và sống với các giá trị công bằng và liêm chính của mình. Và chúng tôi sẽ không ngừng thúc đẩy thế giới tiến lên thông qua việc xây dựng các cộng đồng an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và thích ứng hơn trên nền tảng công lý và cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người.”

“Đây chính là thời điểm cần đoàn kết vì một mục tiêu chung.”
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software