Gặp đúng người cần gặp

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Khách hàng

Vui lòng truy cập Trung tâm Hỗ trợ và Trợ giúp khách hàng của chúng tôi hoặc gọi số 1-888-742-5877.

Đường dây TTY/TDD dành cho người khiếm thính: 1-800-833-0056

Để gửi hàng quốc tế, xin gọi: 1-800-782-7892

Quản lý Thương mại

Dịch vụ Xuất/Nhập khẩu Quốc tế: 1-800-782-7892

Giải pháp Chuỗi Cung ứng UPS: 1-800-742-5727

Dành cho giới truyền thông & nhà báo

Các nhà báo cần viết bài có thể dễ dàng liên hệ với nhóm Quan hệ Truyền thông qua điện thoại hoặc email vào mọi thời điểm trên toàn thế giới.

Quan hệ Nhà đầu tư

Văn phòng công ty

UPS

55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328

Kênh liên hệ khác

Văn phòng công ty: 1-404-828-6000

Hàng không UPS: 1-502-329-3060

Cửa hàng UPS : 1-858-455-8800

Bạn cần diễn giả cho một sự kiện thuyết trình sắp tới?

Bạn cần diễn giả cho một sự kiện thuyết trình sắp tới?

 

 

Ghi nhận Nhân viên UPS
NGƯỜI HÙNG CỦA UPS

Ghi nhận Nhân viên UPS

Gửi lời cảm ơn tới một nhân viên UPS, người đã tạo ra sự khác biệt vượt xa kỳ vọng.

Ghi nhận một Nhân viên của UPS

 

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software