UPS’in Eşitlik, Adalet ve Eylem görev gücü hakkında bilinmesi gereken beş faaliyet

Eşitlik ve adaleti geliştirmek amacıyla bir yıllık çalışma sonucunda elde edilen başarı ve girişimler
1440x752.jpg 768x760.jpg 1023x960.jpg

Hepimiz güvende olmadığımız sürece hiç kimse güvende değildir ve dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir toplulukta ırkçılık, bağnazlık ve nefrete yer yoktur. Bu sorun karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağız.” – Carol B. Tomé, UPS CEO

CEO olarak göreve başladığı ilk gün yaptığı bu açıklamayla Carol B. Tomé UPS’in ırksal temelde eşitsizlik ve adaletsizlik karşısında sessiz kalmayacağını açıkça belirterek, şirketin eşitlik ve kapsayıcılığa olan bağlılığının altını bir kez daha çizmişti.

Farklı birimlerden UPS çalışanları harekete geçerek UPS Eşitlik, Adalet ve Eylem görev gücünü oluşturdular. Ekip birlikte, UPS’in hem şirket içinde hem şirket dışında sistematik eşitsizliğe karşı olumlu değişimi daha da ileri taşımak için atabileceği adımları belirledi. Görev gücü kurulduğu günden bugüne bir yandan şirkete güç katan çözümlerin hızlandırılmasına yardımcı olurken, bir yandan da UPS’in dünya genelinde hizmet verdiği toplumlarda anlamlı değişiklikler yaratmak amacıyla UPS’in gücünü ve ölçeğini harekete geçiriyor.

Görev gücünün bir yılı geride kalırken, şirketin hedefleri, girişimleri ve başarıları hakkında bilinmesi gereken beş noktayı listeledik.

Bilinçsiz ön yargı konusundaki eğitimler şirket genelinde ırk ve kültür konularında tartışmalar başlamasını sağladı

UPS şirketin attığı adımları her zaman şirketin değerleriyle uygun olması amacıyla yönetim pozisyonlarında görev alan çalışanlara bilinçsiz ön yargı hakkında eğitimler verilmesi için yatırım yaptı. UPS çalışanlarının ne gibi önyargılar taşıyor olabileceğini ve bunların etraflarındaki kişileri nasıl etkilediğini bilmek, herkes için katılımcı, adil ve samimi bir çalışma ortamı oluşturmak için anahtar niteliğinde. Bugüne kadar eğitim alan yönetim kadrolarının oranı %95’e ulaştı.

Seçmenlerin seçime katılımının teşvik edilmesi ve seçmenlerin sandıklara erişebilmesine destek

UPS her çalışanın oy kullanmasının zorlaştırılmaması ve daha da kolaylaştırılmasına yönelik olarak, parti farkı gözetmeksizin eyalet ve federal düzeyde kanun koyucularla yan yana çalışıyor. UPS ayrıca, şüphe duyulan seçmen sahtekarlıkları ve seçmenlere baskı girişimlerine karşı geniş anlamda iş dünyası temsilcileriyle yürütülen çalışmalar ve iş birliği çabaları kapsamında yerel ticaret birlikleri ve Business Roundtable ve ABD Ticaret Odası gibi ulusal düzeydeki gruplarla birlikte çalışmalar yürütüyor.

50 eyaletin hepsinde nefret suçları yasalarının geçmesini sağlamak için çalışmalara önderlik

UPS Kamu İlişkileri birimi tüm eyaletlerde suç düzenlemelerinin hayata geçmesine yönelik olarak eğitim çalışmaları ve güç birlikleri oluşturmaya devam ediyor. Nefret suçları yasaları eyaletlerin kurbanın ırkı, dini, cinsiyeti veya cinsel kimliği nedeniyle işlenen suçlarda daha ağır cezalar vermesini sağlıyor. Şirket bu güne kadar Georgia’da nefret suçları yasa teklifinin geçmesini sağlayan bir iş dünyası güç birliğine öncülük ederken Arkansas, Güney Carolina ve Wyoming’den benzer yasalara destek verdi. UPS federal düzeyde de, Asya kökenli Amerikalı ve Pasifik Adaları kökenli kişilere yönelik zararlı söylemler ve şiddeti federal yasaların geliştirilmesine destek oldu.

Stratejik yatırım ve iş ortaklıkları yoluyla Siyahlara ait işletmelerin gelişmesine destek çalışmaları

Şirket, ilk kez bayilik alacak azınlık gruplarına mensup kişilere bayilik ücretinde %50’ye yakın indirim sağlayan UPS Store Azınlıkları Teşvik Programı’nı başlattı. UPS ayrıca Siyahlara ait işletmelere yönelik harcamalarını 2021 yılına kadar iki katına çıkarma sözü verirken bu hedefe yönelik başarılı bir gelişme gösteriyor.

Tedarikçi çeşitliliği ve tedarik başkan yardımcısı Kris Oswald bu konuda şu açıklamada bulundu: “Küçük ve çeşitlilik arz eden işletmeler genellikle daha yenilikçi, esnek ve verimli oluyor. Şirketimiz için en iyi tedarikçilerin rekabet etmesini istediğimiz için bu şirketleri bulmak ve gelişmelerine yardımcı olmak için ekstra çaba harcamanın karşılığını alıyoruz.”

Ücret eşitliğinin geliştirilmesi

Ücret eşitliği çalışmaları şeffaf ve eşit fırsatlar sunan bir ortam sağlamak için çeşitli kimlik farklılıklarına bağlı olarak uygulanan ücret eşitsizliklerinin çözümünü hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda görev gücü tüm iş birimlerinde ücret eşitliği konusunda bir çalışmanın hızlandırılmasına yardımcı oldu. Bağımsız bir kuruluş şirketin bugüne kadarki politikalarına yönelik olarak görüş bildirmek üzere şirketin ücret ve performans değerlendirmesi uygulamalarını inceledi. UPS’in ABD’de sendika üyesi olmayan 91.000 çalışanıyla yapılan değerlendirmenin bulguları çalışanlarımıza adil ödeme yaptığımızı ve sistematik bir eşitsizlik olmadığını gösterdi.

Listelediğimiz beş girişim EJA görev gücünün UPS’te sürdürülebilir kurumsal bir değişimi sürdürmek için attığı dönüştürücü girişimlerin sadece bir bölümünü oluşturuyor. Buradan daha fazla bilgi alın.

İlgili Hikayeler

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software