Sürdürülebilirlik uzmanlarımızla tanışın

UPS için daha sürdürülebilir, eşit ve adil bir gelecek hedefi
Steve Jamison Story_ About UPS images Steve Jamison Story_ About UPS images Steve Jamison Story_ About UPS images

UPS’in sürdürülebilirlik konusundaki uzmanları uzun yıllara dayanan tecrübeleriyle şirketin geleceğinin temellerini atıyorlar. UPS’in önemli sürdürülebilirlik uzmanları hakkında bilgi edinin ve tavsiyelerine kulak verin.

Patrick Browne

Başka yardımcısı, ABD içi sürdürülebilirlik

UPS’te 32. yılı

Kısa süre önce yayımlanan sürdürülebilirlik hedefleri duyurusu hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

UPS gibi, yenilikçi anlayışa önderlik eden bir şirkette çalıştığım için gurur duyuyorum. İklim değişikliği günümüzün en önemli sorunlarından biri bu soruna 2050’den önce çözüm bulunması gerekiyor. Aynı zamanda eşitsizlik gibi bir sorunla da karşı karşıyayız. Küresel ticaret yoksulluğun ortadan kaldırılmasına büyük katkı sağladı, ancak daha kat edilmesi gereken çok yol var. Çok sayıda insan herkesin ihtiyacı olan sağlık, güvenlik ve refahtan yoksun yaşıyor. Üstelik gerçek anlamda çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir toplum yaratma mücadelesinin kazanılması için çok mesafe var.

Geleceğin sürdürülebilirlik konusundaki liderlerine ne tavsiye edersiniz?

Asla pes etmesinler. İnatçı olsunlar ama profesyonellik ve nezaketi elden bırakmasınlar. Sürdürülebilirlik alanında çalışan bir uzman olarak, gün içinde zorlayıcı diyaloglara girmiyorsanız ve insanları içinde bulundukları konfor alanlarından çıkmaya zorlamıyorsanız işinizi iyi yapmıyorsunuz demektir.

Elba Pareja-Gallagher

Direktör, hissedar katılımı

UPS’te 24. yılı

Sürdürülebilir ekibine girmenize ne neden oldu?
Hissedar katılımından sorumlu direktör olarak üstlendiğim bu rol UPS sürdürülebilirlik ekibi içinde yepyeni bir pozisyon. Özellikle finans alanındaki kariyerim ve sosyal değişime olan ilgimin bir araya gelmesiyle oluşan nadir görülecek deneyim kombinasyonu sayesinde anlamlı ve uzun soluklu bir değişime katkı sunabileceğimi hissettim. Prestijli bir markanın bana 84 milyar $ değerinde bir bütçe avantajıyla geleceği şekillendirme fırsatı sunması benim için ikna ediciydi. Bu teklif kişisel olarak değer verdiğim şeylerle de örtüşüyordu.

Geleceğin sürdürülebilirlik konusundaki liderlerine ne tavsiye edersiniz?
İş dünyasının dilini akıllıca kullanmalarını tavsiye ederim. Çalıştıkları şirketin nasıl kazanç elde ettiğini ve nasıl bir iş stratejisi izlediğini iyi bilip sürdürülebilirlik girişimlerini iş hedeflerinin uygulanış biçimine uygun hale getirsinler.

Peter Harris

Başkan yardımcısı, uluslararası sürdürülebilirlik

UPS’te 31. yılı

Meslek hayatınızda sürdürülebilirlik konusunda edindiğiniz en önemli ders nedir?

Öncelikle günümüzün en büyük sorunları olan iklim değişikliği ile eşitsizliğin birbirlerinden ayrılamayacak iki sorun olduğunu ve bu yüzden bir arada düşülmeleri gerektiğini gördüm. İkinci olarak da, şirketlerin üstleneceği rolün çok önemli olduğunu, zira başarılı toplumların başarılı şirketlere, başarılı şirketlerin de başarılı toplumlara ihtiyacı var.

Geleceğin sürdürülebilirlik konusundaki liderlerine ne tavsiye edersiniz?

Sürdürülebilirlik konusu önemli bir kariyer seçimi ve dünyanın bize ihtiyacı var fakat öncelikle kendi şirketimiz içinde iyi bir pozisyonda konumlanmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik tamamıyla farklı işlevleri kapsayan bir konu ve mühendislik, iletişim, kamu politikası, insan kaynakları ve daha pek çok alan sürdürülebilirlik konusuyla doğrudan ilişkili. Başarılı çalışmalar yapabilecek güçlü bir yapı kurabilmenin tek yolu tüm bu farklı işlevlerin nasıl çalıştığını anlayarak iyi bir etkileşim yakalamaktan geçiyor.  

Penny Naas

Başkan, uluslararası kamu ilişkileri ve sürdürülebilirlik

UPS’te 9. yılı

Sürdürülebilirlik konusundaki tutkunuz nereden geliyor?

Sürdürülebilirlik konusundaki tutkumun temelleri gençlik yıllarıma uzanıyor ve doğa sevgimden kaynaklanıyor. Lisedeyken sınıf arkadaşlarım ve ben, okulda resmi ders saati başlamadan önce yapılan seçmeli bir ders almıştık. Dersin konusu, teknoloji ve çevre temelinde “gelecek”ti. Dersin sonunda bir makale yazmıştık. Konusu, ozon tabakasındaki incelme ve sera gazı emisyonlarındaki artışa bağlı olarak eğer bu konularda bir çözüm geliştirilmezse 2030 yılında insanlığı bekleyen tehlikelerdi. 

Sonra Danimarkalı olan kocam üç yıl Grönland’da yaşadı. Eriyen buzulları ve Grönland’a olan etkilerini görünce iklim değişikliğinin ne kadar ciddi boyutta olduğunu daha iyi anlıyorsunuz.  

Geleceğin sürdürülebilirlik konusundaki liderlerine ne tavsiye edersiniz?

Şirketler ve hükûmetler iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara karşı tek başlarına adımlar atmak yerine birlikte çalışarak daha başarılı olabiliriz. Hepimiz çözümün bir parçası olmalıyız ve birbirimizin sorumluluklarını denetlemeliyiz.

Nikki Clifton

Başkan, sosyal etki ve UPS Foundation

UPS’te 18. yılı

UPS Foundation’a girmenizi sağlayan ne odu?

Dünyamızı ilgilendiren konularda fark yaratmayı çok istiyorum. İş dünyası olarak içinde yaşadığımız ve hizmet verdiğimiz topluluklara hizmet etme zorunluluğumuz olduğunu ve bunun için de benzersiz fırsatlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. UPS Foundation’da sosyal etki ve küresel hayırseverlik çalışmalarına liderlik etmek çok ilham verici bir iş, çünkü her gün şirketimizin ölçeğini, çalışanlarımızın uzmanlığını ve cömertliğini ve varlıklarımızın genişliğini kullanarak daha eşit ve adil bir dünya inşa etmek için yeni yollar buluyoruz.

Geleceğin sürdürülebilirlik konusundaki liderlerine ne tavsiye edersiniz?

Sürdürülebilirlik konusunun önemini ve gezegenimizi koruma amaçlı iyi uygulamalar geliştirmede bize düşen rolü anlatmak için insanlarla samimi bir iletişim kuruyoruz ve etkili iletişim yöntemlerini kullanıyoruz.

Joe Ruiz

Başkan Yardımcısı, sosyal etki ve UPS Foundation, sağlık -insani yardım ve gezegenin korunması

UPS’te 33. yılı 

Sürdürülebilirlik çalışmalarınızı yönlendiren güç nedir?

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı dünya genelinde güçlü ve sağlıklı toplumlar inşa etmeye olan sarsılmaz bağlılığımız yönlendiriyor. UPS Foundation olarak iş ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde 50 milyon ağaç dikiyor ve çevreyle ilgili araştırmaları geliştiriyoruz ve böylece hava kalitesini iyileştirip sağlıklı yaşam koşullarını destekleyerek metropollerde ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam kalitesini artırıyor ve dünyaya büyük katkı sağlıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltan çözümlere odaklanarak çevre konusundaki adaletin geliştirilmesine olan bağlılığımızı sürdürüyor ve dünyamızı çevreci bilinç ve sosyal sorumlulukla geleceğe taşıyoruz. 

Gezegenimizin korunması konusunda UPS çalışanlarına ne tavsiye edersiniz?

Tıpkı iyi bir komşu olmak istediğimiz gibi, topluma hizmet konusunda daha iyi olmak için çabalamamız gerekiyor. Gezegenimizi korumak için hepimizin önlem alması çok önemli. Temiz hava solumak, temiz su içmek ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamak dünyanın neresinde olduğu veya hangi sosyoekonomik sınıftan olduğu fark etmeksizin her insanın hakkı. Kişisel olarak davranışlarımızın komşularımızı nasıl etkileyebileceğinin farkında olmak daha adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratmanın ilk adımı olabilir.

Esther Ndichu

Başkan yardımcısı, sosyal etki ve UPS Foundation, uluslararası toplumsal katılım

UPS’te 16. yılı

İnsani yardım çalışmalarına dahil olmanıza ne vesile oldu?

Bir Afrikalı olarak birçok insani krize ve soruna birinci elden maruz kaldım ve bu da benim üniversitede uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi okuma tercihime etki etti. Mezun olduğumda Birleşmiş Milletler veya CARE International için çalışmak istiyordum ama bu olmadı. Kendimi lojistik sektöründe buldum. UPS’te işe başlayıp UPS Foundation hakkında bilgi sahibi olduğumda, vakfın benim için çok uygun olduğunu düşündüm çünkü burada bir yandan lojistik alanında edindiğim uzmanlığı kullanırken diğer yandan gerçekten yapmayı istediğim şeyi yapabilecektim.         

Geleceğin dayanıklı toplumlar inşa etme konusunda çalışacak liderlerine ne tavsiye edersiniz?

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nihai olarak yaşadığımız dünyayı iyileştirme hedefiyle 17 tematik alana odaklanıyor. Geleceğin liderlerinin küresel olarak açlığın ortadan kaldırılmasından cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine kadar çok sayıda odaklanabilecekleri alan bulunuyor. Dayanıklı toplumlar inşa etme hedefiyle çalışacak geleceğin liderlerinin bu sorunların çözümüne katkı sağlamak için küresel çapta düşünmelerine, yaratıcı ve sıra dışı olmalarına ihtiyacımız var. Sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için yenilikçi olmak çok önemli.

Sue Schmidlkofer

Küresel çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık direktörü

UPS’te 27. yılı

Kapsayıcı bir kültür yaratmak için neler gerekiyor?

Kapsayıcı bir kültür yaratmak için empati, tevazu, aktivizm, birbirini dinleme, samimiyet, güven, profesyonellik, psikolojik güven, açık fikirlilik, ön yargılar konusunda farkındalık, hesap verebilirlik ve tabii ki saygı gerekiyor. Bu sürekli bir sosyal hareket çağrısı. İnsanlar kendileri için önem taşıyan kişisel hikayelerini paylaştığında, bu hikayeler diğer insanlarda karşılık buluyor. Diğer insanlar hikayelerini paylaştıkça empati yapıyorsunuz ya da yaygın olarak ifade edilen şekliyle kendinizi o kişinin yerine koyuyorsunuz. Bu da sizin başka bir insanın bakış açısını, yaşadığı deneyimi ve duygularını anlamanıza yardımcı oluyor. Ancak bizim nasıl hissedeceğimizi değil, onların nasıl hissettiğini düşünmemiz gerektiğini unutmayın.

Hepimiz aidiyet duygusuna sahip olmak isteyen ve farklılıklarıyla kabul görmesi ve saygı duyulması gereken birbirinden farklı bireyleriz.

Geleceğin sosyal sürdürülebilirlik konusundaki liderlerine ne tavsiye edersiniz?

Farklı bakış açılarına, görüş ve düşüncelere değer vermek çok önemli. Onlara, çevrenizde farklı düşünmenize yardımcı olan ve sizi daha fazla dinlemeye zorlayan kişiler olsun derim.

Hans-Peter Teufers

Direktör, sosyal etki ve UPS Foundation, uluslararası güçlendirme programları

UPS’te 35. yılı

İnsani yardım çalışmalarına dahil olmanıza ne vesile oldu?

Kamu İlişkileri bölümünde insani yardım dünyasıyla kısa bir tanışıklığım oldu ve sonunda da mültecilerin, eşit olmayan ve genellikle de insanlık dışı muamele kurbanlarının talepleriyle karşılaştım. Bu zor durumdaki insanların ortak bir noktası var. O da daha iyi bir hayat için mücadele ediyor olmaları. Bu yalın gerçek beni derinden etkiledi. UPS Foundation’daki işim bana, bu acil yardıma ihtiyaç duyan insanları daha iyi koşullar için bir potansiyel sunma fırsatı verdi.

 

Geleceğin dayanıklı toplumlar inşa etme konusunda çalışacak liderlerine ne tavsiye edersiniz?

Sürdürülebilirliğin üç prensibinin kâr, insan ve dünya olduğu düşünülür. Bu yerinde bir düşünce olmakla birlikte denklemin dördüncü unsuru olarak dayanıklılığa odaklanılması da önemlidir. Toplumların dayanıklılığı ve güçlendirilmesi yapılan her bir dolarlık yatırım, insani yardım, kurtarma ve yeniden yapılandırma çalışmalarında harcanacak 5$ ila 6$ harcamadan tasarruf sağlıyor. Ekonomi odaklı insanlar olarak bizlerin, dünyayı herkes için sağlıklı ve güvenli hale getirmek için dayanıklılık ve güçlendirme çalışmalarına daha fazla kaynak ve zaman ayıracağımızı ümit ediyorum.

İlgili Hikayeler

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software