การรายงานผลกระทบต่อสังคม

ดูว่าเรากำลังเร่งความพยายามในการสร้างบริษัทและโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้อย่างไร

รายงานล่าสุด

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/380x380_GRIThumbnail.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/380x380_TCFDThumbnail.jpg

รายงาน TCFD ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/380x380_SASBThumbnail.jpg

ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/380x380_SIRThumbnail.jpg

รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/HumanitarianRelief380x380.jpg

โครงการการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูเพื่อมนุษยธรรมของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/ESGOverviewPixFinal.jpg

ภาพรวม ESG

คลังรายงาน

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2020 ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2020 รายงาน TCFD ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2020 ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2020 รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2018 รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2018 ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2017 รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2017 ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2016 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2015 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2014 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2013 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2012 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2011 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2010 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2009 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2008 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2007 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2006 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2005 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2004 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2003 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2002 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software