การรายงานเรื่องความยั่งยืน

ดูว่าเรากำลังเร่งความพยายามในการสร้างบริษัทและโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้อย่างไร

รายงานล่าสุด

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2022-reporting/GRI_index_thumbnail.jpg

ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/380x380_SIRThumbnail.jpg

รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2022-reporting/DEI_Report_thumbnail.jpg

รายงานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/2022-reporting/ESG_Overview_thumbnail.jpg

ภาพรวมความยั่งยืน

คลังรายงาน

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2021ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2021 ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2021 รายงาน TCFD ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2020 ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2020 รายงาน TCFD ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2020 ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2020 รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 ตารางมาตรฐาน SASB ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2019 รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2018 รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2018 ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2017 รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2017 ดัชนีเนื้อหา GRI ขององค์กร UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2016 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2015 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2014 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2013 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2012 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2011 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2010 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2009 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2008 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2007 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2006 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2005 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2004 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2003 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

/content/dam/upsstories/images/social-impact/reporting/Statements_380x380.jpg

2002 รายงานความยั่งยืนในองค์กรของ UPS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software