โฉมหน้าของแผนการปฏิบัติด้าน ESG ของ UPS

ขับเคลื่อนโลกของเราไปข้างหน้า ติดตามความก้าวหน้าไปตลอด 20 ปี
d.Hero1440x752_ESG_landscape.jpg tablet68x760_ESG_landscape.jpg m.Hero1023x960_ESG_landscape.jpg

เรื่องราวเป็นอย่างไร: UPS ไม่ได้เพียงจัดส่งพัสดุ เราส่งมอบสิ่งดีๆ ในโลก…และเรามีแผนที่จะสนับสนุน ขั้นตอนที่เราดำเนินการผลักดันเพื่อเป้าหมายความยั่งยืนซึ่งสะท้อนในรายงานความยั่งยืนขององค์กรของ UPS ประจำปี 2021 ฉบับที่ยี่สิบ

แผนงานของเรา– รวมถึงการบรรลุการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นกลางในปี 2050 และการปรับปรุงสุขภาวะของ 1 พันล้านชีวิตในปี 2040 – ได้จัดทำในรายละเอียดเพื่อทุกคนได้พิจารณา

เหตุใดจึงมีความสำคัญ: ทำสิ่งดีๆ ให้กับโลกเป็นเรื่องที่ดีสำหรับธุรกิจ ตรวจสอบแผ่นพับไฮไลท์ ESG ปี 2021 และรายงานผลกระทบทางสังคมประจำปี 2021 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราประสบความสำเร็จและจุดที่เรากำลังมุ่งหน้าไป

เพื่อเป็นการย้ำเตือน เรา:

  • ยึดมั่นที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา เรากำลังเพิ่มยานพาหนะไฟฟ้าซึ่งบริษัทสั่งผลิตขึ้นเองจำนวนหลายร้อยคันในเครือข่ายภาคพื้นดินทั่วโลกของเรา นำร่องเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เครื่องบิน eVToL ในสหรัฐอเมริกา และทำงานเพื่อนำเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนออกสู่ตลาด–ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญทั้งหมดในการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นกลาง 
  • ให้คำมั่นต่อผู้คน เรากำลังส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งความเสมอภาค ความโปร่งใส ความกล้า ตัวตนที่แท้จริงและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเป็นบรรทัดฐาน…ในสถานที่ทำงานของเรา กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราและในชุมชนที่เรารองรับ
  • ให้คำมั่นต่อลูกค้าของเรา เรายังคงสนับสนุนโครงการริเริ่มทางธุรกิจขนาดย่อมของสตรีและผู้มีความหลากหลาย เช่น โครงการผู้ส่งออกสตรี แคมเปญสู้ไม่ถอยอย่างภาคภูมิ (Proudly Unstoppable) และ โครงการผู้ส่งออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ให้คำมั่นต่อชุมชน เราจะรักษาผลกระทบทางสังคมในการจัดส่งผ่านความช่วยเหลือด้านการกุศล การส่งมอบHELP (ความช่วยเหลือ) ไปยังที่ที่ต้องการมากที่สุด มุ่งเน้นที่การบรรเทาทุกข์ด้าน Health (สุขภาพ) และด้านมนุษยธรรม Equity (ความเสมอภาค) และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ Local engagement (การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น) ผ่านการเป็นอาสาสมัคร และ Planet protection (การคุ้มครองโลก) คำมั่นที่สำคัญที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเราในชุมชนที่เรารองรับรวมถึงอาสาสมัครพนักงาน UPS จำนวน30 ล้านชั่วโมงในปี 2030
  • ให้คำมั่นต่อโลก เราอุทิศตนในการช่วยออฟเซ็ตคาร์บอนโดยการปลูกต้นไม้ 50 ล้านต้นในปี 2030 นอกเหนือจากการสนับสนุนการวิจัยและความพยายามในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์

คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทาง ESG ของ UPS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software