ผลกระทบต่อสังคม

กลยุทธ์ของเรา

ขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการส่งมองสิ่งที่สำคัญ นั่นคือ การมุ่งเน้นที่งานของเราในการสร้างความยั่งยืนในทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเป็นอาสาสมัคร สร้างผลกระทบต่อสังคม ผลักดันความก้าวหน้าในเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และการยอมรับความแตกต่าง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา เรากำลังร่วมกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นและสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ESG ที่ส่งผลกระทบและเราติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับความมุ่งมั่นของเราอย่างไร

ภาพรวม

ภาพรวมโดยย่อและข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และงานของมูลนิธิของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม


รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS
บริการที่ยั่งยืน

รายงานผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิ UPS

ที่ UPS เรากำลังให้บริการชุมชนที่เราอาศัยและทำงานและสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า รายงานผลกระทบด้านสังคมล่าสุดของเราเน้นย้ำวิธีการที่เราส่งเสริมชุมชนที่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง มีความยุติธรรมและปลอดภัย

อ่านรายงาน 

 

 

แคมเปญสู้ไม่ถอยอย่างภาคภูมิ (Proudly Unstoppable) ของ UPS ก้าวสู่ระดับโลก
ลูกค้าต้องมาก่อน

แคมเปญสู้ไม่ถอยอย่างภาคภูมิ (Proudly Unstoppable) ของ UPS ก้าวสู่ระดับโลก

ความคิดริเริ่มในการช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของเติบโตและขยายตัว

อ่านเรื่องราว

 

 

ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด
มูลนิธิ UPS

ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ที่ดีกว่าในแง่ของการอาศัย ทำงาน และพักผ่อนสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป ผ่านการบริจาคเพื่อการกุศลและพลังของการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน UPS ทั่วโลก

สำรวจสิ่งที่เราทำ

การกำกับดูแลอย่างมีจริยธรรม

แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของเราเป็นรากฐานของพันธกิจของเราในการเป็นธุรกิจระดับโลกที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ เรามีพันธกิจอันยาวนานในเรื่องความยั่งยืน ที่หยั่งรากลึกในเรื่องประสิทธิภาพ และเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีต่อโลกและชุมชนของเรา 

รางวัลและการยอมรับผลกระทบทางสังคม

“ความยั่งยืนมีความจำเป็นต่อธุรกิจ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาบรรจบกับปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเป็นผู้นำในการสนทนาประเด็นระดับโลกและนำเสนอโซลูชันที่มีนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืน เสมอภาค และยอมรับความแตกต่างมากขึ้น”

CAROL B. TOMÉ
Carol Tomé ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UPS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software