Pięć rzeczy o zespole ds. równości, sprawiedliwości i działania

Jeden rok osiągnięć i inicjatyw w celu większej równości i sprawiedliwości
1440x752.jpg 768x760.jpg 1023x960.jpg

Nikt nie będzie bezpieczny do czasu, aż wszyscy będą bezpieczni. Wiemy, że w żadnym miejscu na świecie nie ma miejsca na rasizm, bigoterię oraz nienawiść. Nie będziemy stać cicho ani bezczynnie, widząc ten problem” — Carol B. Tomé, dyrektor generalna UPS

W pierwszym dniu jako dyrektor generalna, Carol B. Tomé jasno stwierdziła, że UPS nie będzie stać cicho i bezczynnie w świetle nierówności rasowych i niesprawiedliwości, potwierdzając zaangażowanie firmy w równość i integrację.

Zainspirowana do działania grupa pracowników UPS utworzyła zespół ds. równości, sprawiedliwości i działania (EJA). Razem zidentyfikowali kroki, które UPS może podjąć, aby zapewnić pozytywne zmiany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, aby reagować na nierówności systemowe. Od powstania zespół pomógł rozszerzyć rozwiązania, które wzmocniły organizację, jednocześnie wykorzystując rozmiary i skalę UPS do wprowadzenia znaczących zmian w społecznościach, którym firma służy na całym świecie.

Oto pięć rzeczy po roku działania zespołu, które warto wiedzieć odnośnie jego celów, inicjatyw i osiągnięć.

Szkolenie dotyczące nieświadomych uprzedzeń skłania do dyskusji na temat rasy i kultury

UPS inwestuje w szkolenia pracowników kierownictwa w zakresie nieświadomych uprzedzeń, aby upewnić się, że działania firmy zawsze odpowiadają jej wartościom. Zrozumienie wewnętrznych uprzedzeń oraz ich wpływu na ludzi wokół nas to klucz do stworzenia akceptującego, sprawiedliwego i komfortowego środowiska dla wszystkich. Do tej pory ponad 95% kierownictwa ukończyło szkolenie.

Zachęcanie wyborców do głosowania i ułatwianie dostępu do sondaży

Firma UPS współpracuje z władzami stanowymi i federalnymi, by ułatwić (a nie utrudnić) głosowanie wszystkim pracownikom. UPS angażuje też lokalne organizacje handlu i grupy o zasięgu krajowym, jak Business Roundtable oraz Izba Handlu USA, w stałe rzecznictwo i zaangażowanie szerszej społeczności biznesowej, by odpowiedzieć na oszustwa wyborcze i utrudnienia w głosowaniu.

Wiodące działania rzecznictwa na rzecz wprowadzenia ustaw przeciwko nienawiści w 50 stanach

Sprawy publiczne UPS nadal koncentrują się na edukacji i koalicjach, aby doprowadzić do wprowadzenia ustawy przeciwko nienawiści we wszystkich stanach. Przepisy dotyczące przestępstw z nienawiści pozwalają stanom nakładać wyższe kary za przestępstwa popełnione ze względu na rasę, religię, płeć lub tożsamość seksualną ofiary. W tym celu firma zawarła koalicję biznesową, która doprowadziła do wprowadzenia ustawy w Georgii i wsparła podobne legislacje w trzech pozostałych stanach: Arkansas, Karolinie Południowej i Wyoming. Na poziomie federalnym firma UPS pomogła również wprowadzić legislacje, które potępiają nienawistną mowę i przemoc wobec społeczności Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z Wysp Pacyficznych.

Praca na rzecz rozwoju firm czarnych poprzez strategiczne inwestycje i partnerstwa

Firma wprowadziła Minority Incentive Program w UPS Store, oferujący niemal 50% zniżki opłaty franczyzowej dla właścicieli należących do mniejszości. Firma UPS podjęła również próbę podwojenia swoich wydatków na firmy czarnych do końca 2021 roku i jest na dobrej drodze do zrealizowania celu.

„Mali i zróżnicowani dostawcy często są bardziej innowacyjni, elastyczni i skuteczniejsi. Chcemy, by o naszą firmę walczyli najlepsi dostawcy, więc warto włożyć wysiłek, by je znaleźć i pomóc im w rozwoju”. – Kris Oswold, wiceprezes ds. zróżnicowania dostawców i zamówień

Praca na rzecz równych płac

Celem działań jest zniwelowanie różnic płac wśród różnych tożsamości, by utworzyć środowisko przejrzystości i równych szans. By zrealizować ten cel, zespół przyspieszył badania na temat równości płac we wszystkich jednostkach biznesowych. Zewnętrzna organizacja przeanalizowała praktyki płacowe i oceny wyników pracy, by zapewnić obiektywną opinię, na podstawie której działa firma. Wyniki z oceny wszystkich 91 000 niezrzeszonych pracowników w USA wykazały, że nagradzamy wszystkich uczciwie i nie ma systemowych nierówności w płacach.

Te pięć inicjatyw to zaledwie kilka kroków transformacyjnych, jakie podjął zespół EJA, by przyspieszyć trwałą zmianę w UPS. Dowiedz się więcej tutaj.

Powiązane historie

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software