Een dieper inzicht: duurzaamheid bij UPS

Of, zoals investeerders het noemen, milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG)
Afdrukken Afdrukken Afdrukken

Duurzaamheid is een van die woorden die u zo vaak hoort, maar misschien denkt u er niet aan in termen van hoe het elk mens op aarde op dit moment beïnvloedt.

Om duurzaamheid echt te begrijpen, is het belangrijk om te beseffen dat het niet alleen om het milieu gaat, maar ook om de uitdagingen waar de samenleving voor staat, en om hoe bedrijven zichzelf besturen om hun mensen en onze planeet gezond, sterk en veerkrachtig te houden.

Milieuzorg

“We hebben geïnvesteerd in het verlagen van onze CO2-uitstoot, wat, zoals u zult begrijpen, moeilijk is voor een bedrijf als UPS”, zegt CEO Carol B. Tomé. “Onze chauffeurs rijden meer dan twee miljard mijl per jaar, onze vliegtuigen vliegen elke dag ... maar we investeren in CO2-neutrale initiatieven.”

UPS heeft onlangs milieudoelen opgesteld, waaronder het stellen van een doel van 50% vermindering van CO2 per bezorgd pakket voor wereldwijde kleine pakketten in 2035.

Wat is CO2 en waarom moet het worden verminderd?

Kooldioxide, of CO2, is niet per definitie een slechte zaak, omdat het een gas is dat in de natuur voorkomt. CO2 en andere broeikasgassen houden warmte vast in de atmosfeer. Natuurlijk voorkomend CO2 is nodig om de planeet warm genoeg te houden om leven op aarde mogelijk te maken. Alle extra CO2 die aan de atmosfeer wordt toegevoegd door het verbranden van fossiele brandstoffen houdt echter extra warmte vast.

En vastgehouden warmte verwarmt de planeet.

Door gebruik te maken van fossiele brandstoffen, kolen, olie en gas, komt er CO2 vrij in de atmosfeer.

Dat is bijvoorbeeld een reden dat in verschillende staten in het westen van de VS dit jaar de temperaturen tot record-hoogten zijn gestegen. Op 9 juli 2021, bereikte Death Valley, Californië 54,4 °C, slechts twee graden Celsius onder de recordhoogte van de wereld.

Om die reductie van 50% te bereiken, kondigde UPS aan dat het tegen 2025 een paar belangrijke mijlpalen wil bereiken, waaronder:

  • 40% alternatieve brandstof van het totale brandstofverbruik voor wegvervoer.
  • 25% duurzame elektriciteit voor faciliteiten (100% in 2035).

Deze mijlpalen zijn bedoeld om UPS te helpen in 2050 het algemene doel van CO2-neutraliteit te bereiken. Waar het op neerkomt is dat alle activiteiten van UPS waarbij emissies vrijkomen elke dag schoner en efficiënter worden.

Het wagenpark:
UPS heeft onlangs toegezegd het equivalent van 250 miljoen gallons RNG of duurzaam aardgas te kopen, waarmee het de grootste verbruiker van RNG in de transportsector is.

Dit is belangrijk omdat bij de verbranding van RNG in vergelijking met conventionele dieselbrandstof 90% minder broeikasgassen vrijkomen.

UPS heeft meer dan $ 1 miljard geïnvesteerd in alternatieve brandstoffen zoals deze, evenals in voertuigen en tankstations met geavanceerde technologie. Tot op heden bezit UPS een van de grootste wagenparken met technologisch geavanceerde voertuigen wereldwijd.

Toekomstige plannen zijn onder andere de inzet van 10.000 elektrische bezorgingsvoertuigen van Arrival in Noord-Amerika en Europa. 

De faciliteiten:
Om duurzame bouw wereldwijd te meten, is het meest gebruikte beoordelingssysteem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design [leiderschap in het ontwerp van energie en milieu]).

UPS heeft momenteel 18 faciliteiten die een dergelijke certificering voor groene gebouwen hebben ontvangen, waaronder ons hoofdkantoor. En het bedrijf investeert in geavanceerde technologie om de grotere pakketvolumes door de groei van e-commerce efficiënter dan ooit te verwerken.

Groene technologie omvat led-verlichting in faciliteiten. Met led gaat een elektrische stroom door een microchip, waardoor deze 90% efficiënter is dan gloeilampverlichting. Het vermindert ook aanzienlijk de hoeveelheid af te voeren warmte die vrijkomt, waardoor de led ideaal is voor warme klimaten.

Andere voorbeelden zijn een UPS-faciliteit in Parijs die regenwater verzamelt dat wordt gebruikt om voertuigen te wassen, en een gebouw in Visalia, Californië, uitgerust met een zonne-energie-dak waardoor het een bijna koolstofvrije faciliteit wordt.


Maatschappelijke duurzaamheid

Met meer dan een half miljoen werknemers en miljoenen klanten over de hele wereld, is UPS in de positie om onze wereld echt vooruit te helpen door te bezorgen wat belangrijk is. 

UPS’ers planten bijvoorbeeld bomen en zorgen voor gelijke toegang tot vaccins om maatschappelijk duurzaam te zijn.

Het planten van bomen maakt een verschil dat verder gaat dan het milieufront. Onderzoeken tonen aan dat inwoners van wijken met een laag inkomen een lagere dekking van bomen hebben, wat leidt tot een verhoogde risico op extreme hitte en astma, en een lagere levensverwachting (tot 13 jaar) in vergelijking met wijken met een hoger inkomen. UPS blijft ons doel nastreven om tegen 2030 over de hele wereld 50 miljoen bomen te planten. Dit zal helpen om CO2 uit de atmosfeer te absorberen en chemische luchtvervuiling tegen te gaan.

En terwijl de COVID-19-pandemie voortduurt, bewijzen UPS’ers over de hele wereld opnieuw hoe essentieel ze zijn, met het bezorgen van vaccins, medische producten en huishoudelijke goederen en het bevorderen van de eerlijke distributie van vaccins via de UPS Foundation en UPS Healthcare. Via De UPS Foundation bijvoorbeeld:

“We zijn onderling afhankelijk als een wereldwijde gemeenschap. Niemand is veilig totdat iedereen veilig is”, zei Nikki Clifton, president van De UPS Foundation. “Nu is het moment om ons met de hele wereld te verbinden. Nu is het tijd om vaccins te leveren en hoop te geven aan alle mensen, ongeacht rijkdom of locatie.”


Bedrijfsbestuur

UPS blijft toegewijd aan een transparante en inclusieve bestuursstructuur. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Bestuur is hoe UPS verantwoordelijk wordt gehouden voor het ethisch beheren van ons bedrijf en het bevorderen van onze milieu- en maatschappelijke initiatieven. Dit betreft alle activiteiten en het bedrijfsbeleid die van toepassing zijn op onze Raad van Bestuur, managementteams en werknemers. 

We houden ons aan ons doel en houden rekening met de ESG-kwesties die het belangrijkst zijn voor onze klanten, leveranciers en werknemers, en hebben onlangs belangrijke wijzigingen aangebracht in ons bestuur:

  • De Equity, Justice & Action taskforce is gecreëerd om te zorgen voor een gelijkwaardiger en rechtvaardiger UPS.
  • Er is een onafhankelijke audit van de loongelijkheid uitgevoerd om een klimaat van transparantie en gelijke kansen te garanderen.
  • Er zijn vijf nieuwe bestuurders toegevoegd aan de Raad van Bestuur, waardoor de diversiteit van de Raad van Bestuur met betrekking tot geslacht en etniciteit toeneemt.
  • Er is een Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer benoemd en de rol van Chief Sustainability Officer heeft meer gewicht gekregen. Beiden maken nu onderdeel uit van de directie, het Executive Leadership Team.

Zoals onze CEO Carol gezegd heeft: “We investeren in een betere wereld omdat het deel uitmaakt van het zorgen voor de behoeften van alle belanghebbenden. Ik geloof diep in mijn hart dat dat onze verantwoordelijkheid is.”

Gerelateerde Verhalen

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software